ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•       Donald Haase: Psychology and fairy tales
•       Ανάλυση του παραμυθιού “Ο Μάγος του Οζ”
•       Marie-Louise Von Franz (1997). Archetypal Patterns in Fairy Tales.
Inner City Books.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...