ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Blight, J. (1985). Practical Guide to Dyslexia. Baldock: Egon.

Eglinton, E. & Annett, M. (1994). Handedness and dyslexia: A
metaanalysis. Perceptual and Motor Skills, 79, 1611-1616.

Herbert, M. (1993). Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας. (Επιμ.
Παρασκευόπουλος, Ι.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Henderson, A. (1989). Maths and Dyslexics. Britain: St. David’s
college.

Κάκουρου, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων.
Αθήνα: Δαρδανός.

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1982) Αντιμετώπιση Ειδικών προβλημάτων ανάγνωσης
και γραφής με μεθόδου της Ειδικής Παιδαγωγικής Θεραπείας της
Συμπεριφοράς. Σχολείο και Ζωή, 809, 285-291.

Καλαντζή - Αζίζι, Α. (1993). Μαθησιακά προβλήματα του παιδιού στο
σχολείο και η αντιμετώπισή τους με τη Μέθοδο της Τροποποίησης της
Συμπεριφοράς. Στο «Μαθησιακές Δυσκολίες το παιδιού και του εφήβου».
(Επιμ. Στασινός, Δ.). Αθήνα: Gutenberg.

Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Μπεζεβέγκη, Η. (2000). Θέματα Ψυχικής Υγείας
παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2001). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην
εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μαρκοβίτη, Μ. & Τζουριάδου, Μ. (1991). Μαθησιακές δυσκολίες. Θεωρία
και Πράξη. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
Μάρκου, Σ. (1996). Δυσλεξία, αριστεροχειρία, κινητική αδεξιότητα,
υπερκινητικότητα. (Θεωρία, διάγνωση και αντιμετώπιση με ειδικές
ασκήσεις). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μαυρομμάτη, Δ. (1995). Η κατάρτιση προγράμματος αντιμετώπισης της
δυσλεξίας. Αθήνα.

Μιχελογιάννη, I. & Τζενάκη, M. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα:
Γρηγόρης.

Ντέιβι, Ρ. (2000). Το χάρισμα της Δυσλεξίας. Αθήνα: Καστανιώτης.

Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη:
Τι και Γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαλεοντίου – Λουκά, Ε. (2002). Μεταγνώση: Η έννοια και η διδασκαλία
της. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 127, 59 -64.

Σακά, Β. (2002). Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια. Παιδαγωγική και
Κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα: Ατραπός.

Στάθη, Φ. (2001). Κοντά στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αθήνα: Σάμινθος.

Στασινού, Δ. (1999).Μαθησιακές δυσκολίες του Παιδιού και του Εφήβου.
Αθήνα: Gutenberg.

Στασινού, Δ. (2000). Δυσλεξία και Σχολείο. Η εμπειρία ενός αιώνα.
Αθήνα: Gutenberg.

Smith L. (1990). Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών. Απόψεις, 3,
153-183. Αθήνα: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Κολεγίου Αθηνών.

Φλωράτου, Μ. (1992). Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά. Αθήνα:
Οδυσσέας.

Fijalkow, J. (1998). Κακοί Αναγνώστες. Γιατί; Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...